Alle innlegg av filip@appforalt.no

Tidlig matematikk, stor effekt. 5 regionale konferanser.

Jeg kommer til bidra på denne konferansen. Med foredraget ,Finnes  det en app for alt?

Her er programmet.

Barnehagekonferanse_2014

Den arranges på disse stedene og datoene:

Trondheim: Dronning Maud Minne Høgskole • 20.-21. mai

Kristiansand:Scandic Bystranda hotell • 26.-27. mai

Tromsø: Rica Ishavshotell • 17.–18. september

Ålesund:Radisson Blue hotell • 11.-12. november

Oslo: Felix konferansesenter • 18.–19. november

 

 

 

Om bruk av nettbrett i barnehage og skole

Den hverdagen dagens barn vokser opp i er helt unik. Vi tenker kanskje at smarttelefoner/nettbrett med berøringsteknologi  er så nytt, men for over 6 år siden kom den første  iPhone (2007), og første iPad (2010)

Dette er hele livet for alle barna i norske barnehager. Ikke alle barn har hatt tilgang til dette hjemme eller i barnehage/skole i disse årene, men det illustrerer et poeng.

At barn og elever idag omgir seg med  smarttelefoner/nettbrett og de arenaene de møter for læring må være med på utviklingen.

Flere og flere studier kommer med innsikt i barns bruk av nettbrett og smarttelefoner og de viser tydelig  at dette er noe barn har i sin hverdag og som de bruker tid på.

Som voksne, personal i barnehage, lærer på skolen og andre som har med barn å gjøre i sin hverdag må det være et bevisst forhold til denne utviklingen.

Vi kan ikke være tankeløse i forhold til dette, vi må se hvordan teknologien kan brukes som verktøy, ikke bare leketøy.

Barn i barnehage og elever i skolen bør ha kjennskap til mulighetene som finnes med et nettbrett.

Barnehagen og skolen må  ha en pedagogisk tanke bak som vil hjelpe de til å vite hva de ønsker med bruken av nettbrett i sin barnehage eller skole.

De fleste applikasjone som jeg skriver om er til IPad, men mange finnes også på Android med samme navn eller tilsvarende applikasjoner med tilnærmet lik funksjonalitet.

Det viktigste er ikke om det er en IPad i barnehagen eller skolen,  en et Samsung nettbrett med Android. Det viktigste er hvordan nettbrettet brukes og hvordan personalet i barnehagen eller lærere på skolen bruker dette som et verktøy.